Binnenschoolse kinderopvang (BSKO)

Om tegemoet te komen aan de overbezetting van de locaties van de buitenschoolse kinderopvang (BKO), wordt een deel van de kinderen binnen de schoolmuren opgevangen, drie avonden in de week.

  • leerlingen GBS EKE vanaf het 4e tot het 6e leerjaar, die ingeschreven zijn in de BKO
  • leerlingen GBS Nazareth vanaf het 3e tot het 6e leerjaar, die ingeschreven zijn in de BKO
  • op maandag-, dinsdag- en donderdagavond
  • telkens van 16u15 tot 17u30
  • kinderen die niet afgehaald zijn tegen 17u30, gaan te voet, samen met de begeleider, naar de opvanglocatie.

Meer informatie over de BKO vind je op de gemeentelijke website.

Ook interessant voor jou